דיון נוסף - פרק ארבעה עשר


דיון נוסף - פרק ארבעה עשר


שיחה עם פרופסור יניב רוזנאי על המהפיכה המשטרית המתוכננת על ידי הממשלה ועל אפשרויות ההתערבות השונות של בית המשפט העליוןדיון נוסף - פרק שלושה עשר


דיון נוסף - פרק שלושה עשר


בפרק זה נארח את פרופ׳ דיויד גילה, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, לדיון בעילת תמחור בלתי הוגן, פסק דין גפניאל של ביהמ״ש העליון ותפקידה של רשות התחרות.דיון נוסף - פרק שנים עשר


דיון נוסף - פרק שנים עשר


בפרק הזה נצלול למשמעויות של פסק הדין טרוים מילר של ביהמ״ש העליון שקבע שככלל, על התקשרויות של צרכנים ישראלים עם חברות גלובליות - יחול הדין הישראלי ולא דין זר, ומהווה שינוי משמעותי מאוד מפסיקה קודמת של בית המשפט העליוןדיון נוסף - פרק אחת עשרה


דיון נוסף - פרק אחת עשרה


שיחה על הדלפת טיוטת פסק הדין של בית המשפט העליון בארה"ב בעניין איסור על ביצוע הפלות ועל יחסי הכוחות ומעמדו של בית המשפט העליון שם עם פרופ' נדב שוקד מאוניברסיטת נורת׳ווסטרן בארה"ב.דיון נוסף - פרק עשירי


דיון נוסף - פרק עשירי


 

בפרק זה ניגע במספר סוגיות משפטיות מרכזיות ביחס ל NFTs, ובכלל זה, המעמד החוזי של NFT, שלטון הפלטפורמות, מיסוי, הגדרת NFTs כניירות ערך, מניפולציות בשווקי ה-NFT וסיכוני הלבנת הון.

לינק לבלוג המצוין של מוקסי אליו אנחנו מתייחסים ב-09:30: https://moxie.org/2022/01/07/web3-first-impressions.html
לינק להודעת ה-SEC בנוגע לחברת BlockFi אליה התייחסנו ב-19:15: https://www.sec.gov/news/press-release/2022-26דיון נוסף - פרק תשיעי


דיון נוסף - פרק תשיעי


בפרק זה – פרק ראשון מבין שניים העוסקים ב-'NFTs ננסה להבין מה זה NFT, מהם השימושים הנפוצים ב- NFTs כיום, ונתייחס לסוגיית זכויות הקניין הרוחני בהקשר של NFT.דיון נוסף - פרק שמיני


דיון נוסף - פרק שמיני


פרק שמיני במסגרתו נקיים שיחה מעמיקה לגבי הגבלות עיסוק ותניות אי תחרות עם ד״ר עינת אלבין מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העבריתדיון נוסף - פרק שביעי


דיון נוסף - פרק שביעי


דיון בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין ההפרדה המגדרית באקדמיה במסלולי הלימוד לחרדים, בהשתתפות ד״ר יופי תירוש - שהובילה את העתירות בנושאדיון נוסף - פרק שישי


דיון נוסף - פרק שישי


דיון מעמיק בהשתתפות ד״ר מתן גוטמן, מומחה למשפט מנהלי וחוקתי, בפסק הדין של בית המשפט העליון בדיון נוסף בעניין זליגמן - אשר הפך פסק דין קודם של בית המשפט העליון בעניין. פרשה זו עוסקת במעמד שיש לתת לפרשנות משפטית של רגולטור להנחיותיו ולתפקידו של בית המשפט כפרשן המוסמך של הדין. מדובר בנושא שהכה גלים בקהילה המשפטית ולדעת אקדמאים רבים איים לשנות סדרי עולם בנוגע ליחסים שבין הרשויות.דיון נוסף - פרק חמישי


דיון נוסף - פרק חמישי


בפרק הזה אנחנו מארחים את ד״ר אדם שנער, מומחה למשפט חוקתי מהמרכז הבינתחומי לדיון בפסק הדין התקדימי של בית המשפט העליון שקבע ברוב של שישה שופטים מול שלושה, כי תיקונים שבוצעו בחוק יסוד הכנסת וחוק יסוד משק המדינה להארכת פרק הזמן להעברת התקציב ולחלוקת 11 מליארד שח, בוצעו תוך שימוש לרעה בסמכות הכנסת.לארכיון