דיון נוסף - פרק ראשון


24-03-2021

דיון נוסף - פרק ראשון

סוג קובץ: MP3 - גודל: 42.78מ״ב - משך זמן: 31:09 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


בפרק הראשון נעסוק בדין החל בתביעות שמוגשות בישראל נגד תאגידי ענק הפועלים מול הצרכנים בישראל כגון פייסבוק, אייר בי אנד בי ואחרים, וגם נדון ברפורמה בסדר הדין האזרחי שנכנסה לתוקף לפני כשלושה חודשים ושינתה סדרי עולם בדרך שבה מתנהלים הליכים משפטיים בישראל

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה