דיון נוסף - פרק שביעי


25-07-2021

דיון נוסף - פרק שביעי

סוג קובץ: MP3 - גודל: 61.26מ״ב - משך זמן: 44:37 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


דיון בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין ההפרדה המגדרית באקדמיה במסלולי הלימוד לחרדים, בהשתתפות ד״ר יופי תירוש - שהובילה את העתירות בנושא

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה