דיון נוסף - פרק שמיני


18-11-2021

דיון נוסף - פרק שמיני

סוג קובץ: MP3 - גודל: 61.08מ״ב - משך זמן: 44:29 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


פרק שמיני במסגרתו נקיים שיחה מעמיקה לגבי הגבלות עיסוק ותניות אי תחרות עם ד״ר עינת אלבין מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה