דיון נוסף - פרק שנים עשר


02-08-2022

דיון נוסף - פרק שנים עשר

סוג קובץ: MP3 - גודל: 34.73מ״ב - משך זמן: 31:53 ד׳ (152 קס״ש 44100 הרץ)


בפרק הזה נצלול למשמעויות של פסק הדין טרוים מילר של ביהמ״ש העליון שקבע שככלל, על התקשרויות של צרכנים ישראלים עם חברות גלובליות - יחול הדין הישראלי ולא דין זר, ומהווה שינוי משמעותי מאוד מפסיקה קודמת של בית המשפט העליון

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה