דיון נוסף - פרק שלושה עשר


12-09-2022

דיון נוסף - פרק שלושה עשר

סוג קובץ: MP3 - גודל: 63.11מ״ב - משך זמן: 45:57 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


בפרק זה נארח את פרופ׳ דיויד גילה, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, לדיון בעילת תמחור בלתי הוגן, פסק דין גפניאל של ביהמ״ש העליון ותפקידה של רשות התחרות.

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה