בקרוב כאן: שידורי מקודשת און אייר


28-01-2021

בקרוב כאן: שידורי מקודשת און אייר
בקרוב כאן: שידורי מקודשת און אייר

סוג קובץ: MP3 - גודל: 0.98מ״ב - משך זמן: 0:43 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


בקרוב נציג בתחנת השידור שלנו ערוץ שידור רב-שפתי ורבגוני, הישר מפיל בית, על הקו התפר בירושלים 

קטגוריות | ללא קטגוריה

להוריד

קוד הטמעה