נגישות היא אסון 🐱‍💻 סייברסייבר ע01פ01


20-12-2018

נגישות היא אסון 🐱‍💻 סייברסייבר ע01פ01
נגישות היא אסון 🐱‍💻 סייברסייבר ע01פ01

סוג קובץ: MP3 - גודל: 33.3מ״ב - משך זמן: 24:11 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


בפרק הבכורה של סייברסייבר, נעםר מספר לעידוק איך הכוונות הטובות של תקנות הנגישות הביאו בעלי אתרים לפעור פירצת אבטחה חמורה באתריהם. וגם: מה ד’ה פקס הקטע של הבנק עם פקסים?

הערותוכנית: http://room404.net/?p=75188

(בורקס 📸 Dan Zelazo cc-by-nc-sa)

להוריד

להטמיע
סייברסייבר