🛩ī¸ ה×Ļ×Ļנו למזלטים של האמריקאים. ואז הפנטגון ה×Ēק׊ר 🐱‍đŸ’ģ סייברסייבר ×ĸ02פ10


22-12-2019

🛩ī¸ ה×Ļ×Ļנו למזלטים של האמריקאים. ואז הפנטגון ה×Ēק׊ר 🐱‍đŸ’ģ סייברסייבר ×ĸ02פ10
🛩ī¸ ה×Ļ×Ļנו למזלטים של האמריקאים. ואז הפנטגון ה×Ēק׊ר 🐱‍đŸ’ģ סייברסייבר ×ĸ02פ10

סוג קוב×Ĩ: MP3 - īģŋגודל: 24.06מ״ב - īģŋמשך זמן: 17:31 ד×ŗ (192 קץ״׊ 44100 הר×Ĩ)


איזה רחפנים האמריקאים האלה: מאגר מיד×ĸ של כל המזלטים המב×Ļ×ĸיים שלהם דל×Ŗ לרש×Ē, כולל מסלולים בלייב ו×Ēמונו×Ē שהם ×Ļילמו. ככה זה כשלא מאבטחים א×Ē ׊ר׊ר×Ē האספקה

להוריד

להטמי×ĸ
סייברסייבר