👨‍💻 פירצות בוורדפרס, תקלות בחלונות 🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ15


03-02-2020

👨‍💻 פירצות בוורדפרס, תקלות בחלונות 🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ15
👨‍💻 פירצות בוורדפרס, תקלות בחלונות 🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ15

סוג קובץ: MP3 - גודל: 22.47מ״ב - משך זמן: 16:13 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


עדכונים משולחן המערכת: מהמתרחש במעבדות סייברסייבר לאבז. והפעם: 

להוריד

להטמיע
סייברסייבר