🕵️ השב"כ בכלל יכול על הקורונה? 🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ26


18-05-2020

 🕵️ השב"כ בכלל יכול על הקורונה? 🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ26
🕵️ השב"כ בכלל יכול על הקורונה? 🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ26

סוג קובץ: MP3 - גודל: 61.1מ״ב - משך זמן: 44:24 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


מדען המידע דרור גולדין מנתח את יעילות השב"כ באיתור נדבקי קורונה 👔 קול-קורא קורונומטר - מי לבש אותו הכי טוב? 🍞 נעםר נותן מתכון למאפה 🐱‍💻 להרחבה: room404.net/?p=77564


חדש: הקו החם והפריך של סייברסייבר! תגובות לפרק? דיווחים על פירצות ופריצות? מתכוני מאפים? 

🍕 055-2776766 🐱להוריד

להטמיע
סייברסייבר