סייברקורונה 🦠 הקוד של המגן מזוהם🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ30


28-07-2020

 סייברקורונה 🦠  הקוד של המגן מזוהם🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ30
סייברקורונה 🦠 הקוד של המגן מזוהם🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ30

סוג קובץ: MP3 - גודל: 32.77מ״ב - משך זמן: 23:42 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


 יישומון הקורונה של משרד הבריאות הבטיח קוד פתוח, שקיפות ופרטיות, אבל מצאנו בו דברים מאוד מדאיגים 🐱‍💻 

להוריד

להטמיע
סייברסייבר