שוד הרכבות הלא-גדול שאינו שוד 🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ32


06-09-2020

  שוד הרכבות הלא-גדול שאינו שוד 🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ32
שוד הרכבות הלא-גדול שאינו שוד 🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ32

סוג קובץ: MP3 - גודל: 50.67מ״ב - משך זמן: 36:50 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


רכבת ישראל השיקו מערכת שוברים להגבלת מספר הנוסעים בימי הקורונה. אבל בזכות שתי פירצות אבטחה שניבעו בה אפשר היה להנפיק שוברים בלי להיספר, וגם להזמין מאות שוברים ולנסוע ברכבת לגמרי לבד 🐱‍💻 סייברסייבר סוגרים עונה

להוריד

להטמיע
סייברסייבר