בואו נדבר על מערך הסייבר 🐱‍💻 סייברסייבר ע03פ08


13-02-2021

בואו נדבר על מערך הסייבר 🐱‍💻 סייברסייבר ע03פ08
בואו נדבר על מערך הסייבר 🐱‍💻 סייברסייבר ע03פ08

סוג קובץ: MP3 - גודל: 52.07מ״ב - משך זמן: 37:55 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


רנעד ממשיכה לדלוף, אלקטור ממשיך לפעול, מערך הסייבר ממשיכים לקבל רבע מיליארד ₪ בשנה

להוריד

להטמיע
סייברסייבר