הצביעו דף 🐱‍💻 סייברסייבר ע05פ08


28-10-2022

הצביעו דף 🐱‍💻 סייברסייבר ע05פ08
הצביעו דף 🐱‍💻 סייברסייבר ע05פ08

סוג קובץ: MP3 - גודל: 74.53מ״ב - משך זמן: 54:04 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


אם נגזר עלינו ללכת לבחירות כל שנה וחצי, אפשר לפחות שההצבעה תהיה אלקטרונית ודיגיטלית? דיברנו עם כמה מומחים והם אומרים שלא :(

להוריד

להטמיע
סייברסייבר