מי בכלל צריך פרטיות?🐱‍💻 סייברסייבר ע06פ04


2023-05-22

 מי בכלל צריך פרטיות?🐱‍💻 סייברסייבר ע06פ04
מי בכלל צריך פרטיות?🐱‍💻 סייברסייבר ע06פ04

סוג קובץ: MP3 - גודל: 62.16מ״ב - משך זמן: 44:47 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


"אם אין לך מה להסתיר - אין לך ממה לפחד", אומרות לנו מדינות כשהן מכרסמות לנו בפרטיות. אבל אפילו אם קנינו את זה, מידע שאנחנו חולקים עכשיו עלול לסבך אותנו בעתיד 🐱‍💻 סייברסייבר

להוריד

להטמיע
סייברסייבר