האחראי ×ĸל האינטרנט

פינ×Ēו של ×ĸידו קינן ×ĸל הנ×ĸשה ב×ĸולם האינטרנט והטכנולוגיה

פינ×Ēו של ×ĸידו קינן ×ĸל הנ×ĸשה ב×ĸולם האינטרנט והטכנולוגיה. משודר×Ē ב×Ēוכני×Ē שישב×Ē ×ĸם ×ĸידן קוולר בגל×Ļ, מדי שב×Ē ב-19:30

🚗 הפרי×Ļה מ-2016 ממשיכה לרדו×Ŗ א×Ē אובר 🛩ī¸ הטיסהמולטור של מיקרוסופט בונה מחדש א×Ē ×Ēל אביב đŸ“ģ האחראי ×ĸל האינטרנט, 19:30 בגל×Ļ


21-08-2020

🚗 הפרי×Ļה מ-2016 ממשיכה לרדו×Ŗ א×Ē אובר 🛩ī¸ הטיסהמולטור של מיקרוסופט בונה מחדש א×Ē ×Ēל אביב đŸ“ģ האחראי ×ĸל האינטרנט, 19:30 בגל×Ļ
🚗 הפרי×Ļה מ-2016 ממשיכה לרדו×Ŗ א×Ē אובר 🛩ī¸ הטיסהמולטור של מיקרוסופט בונה מחדש א×Ē ×Ēל אביב đŸ“ģ האחראי ×ĸל האינטרנט, 19:30 בגל×Ļ

סוג קוב×Ĩ: MP3 - īģŋגודל: 9.61מ״ב - īģŋמשך זמן: 6:18 ד×ŗ (207 קץ״׊ 44100 הר×Ĩ)


בכיר לש×ĸבר באובר נא׊ם ששיחד האקרים כדי להס×Ēיר פרי×Ļה שחשפה מיד×ĸ ×ĸל ×ĸשרו×Ē מיליונים. סימולטור הטיסה של מיקרוסופט 2020 מרשים, אבל לא ח×Ŗ מבאגים ׊מ×ĸוו×Ēים מבנים מוכרים 

האחראי ×ĸל האינטרנט בגל×Ļ 22.8.2020

īģŋקטגוריו×Ē

להוריד

להטמי×ĸ