גנן גידל דגן בגן - מצלול, חריזה ואונומטופאה


16-01-2022

גנן גידל דגן בגן - מצלול, חריזה ואונומטופאה
גנן גידל דגן בגן - מצלול, חריזה ואונומטופאה

סוג קובץ: MP3 - גודל: 18.03מ״ב - משך זמן: 13:04 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


קטגוריות

להוריד

קוד הטמעההסכת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית הופק בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הספרות במשרד החינוך ובתמיכת קרן עזריאלי.


הופק על ידי פודקאסטיקו - מפיקים פודקאסטים מעולים
הגשה ועיצוב סאונד: עומר סנש