ילי שנר, "גלם".


10-07-2022

ילי שנר, "גלם".
ילי שנר, "גלם".

סוג קובץ: MP3 - גודל: 55.44מ״ב - משך זמן: 39:10 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


"כמשוררים, הכוח שלנו הוא בחדר לבד, בהתכנסות. להתרכז פנימה".

המשוררת ילי שנר בשיחה על פריחת הכתיבה האימהית, שיבולים, גסות האתוס הקיבוצי, האפשרויות שגלומות בעיר, אמת שלא באה לזעזע והשתנות ה"אני".

אות הפתיחה: Ramzailech – TARRAS

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה