סיגל נאור, "בוא נמציא אירוע".


04-03-2023

סיגל נאור, "בוא נמציא אירוע".
סיגל נאור, "בוא נמציא אירוע".

סוג קובץ: MP3 - גודל: 58.68מ״ב - משך זמן: 42:23 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


"הספרות מעניינת אותי יותר מה'אני' שלי".

המשוררת סיגל נאור בשיחה סביב ספרה "בוא נמציא אירוע", על שאלות מגדריות, אלימות והשתלטות, שימוש בתודעה, הרצון לגוון, עזיבת הבית, הצורך בקונקרטיות, חינוך בתקופה של מאבק והפניית העורף למדעי הרוח, השאיפה לקונקרטיות ודחיית המופשט ועוד.

אות הפתיחה: Ramzailech – TARRAS

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה