בצעירותה נעקצה על ידי קרציה רדיואקטיבית


24-12-2020

בצעירותה נעקצה על ידי קרציה רדיואקטיבית
בצעירותה נעקצה על ידי קרציה רדיואקטיבית


שיחה עם הילה מיכוביץ סיטון על קבלת החלטות לא לגמרי מושכלת, למה אנשים מוכנים לשלם למקרצצת מקצועית ואיך כתבה בעיתון יכולה לגרום גם לכם ללמוד בטכניון

להוריד

להטמיע