אינדיאנה ג'ונס של עולם המים


30-11-2021

אינדיאנה ג'ונס של עולם המים
אינדיאנה ג'ונס של עולם המים


ביומיום, ליאור זינגר מלמד קורסים באוניברסיטה של תכנון הנדסי, כימיה, מתמטיקה ומחשבים. בחייו הסודיים הוא מקבל קריאות למשימות סיוע של אסונות טבע על מנת להחזיר מים לתושבים במדינות מוחלשות

להוריד

להטמיע